HOẠT ĐỘNG
DÀN GIÁO VĨNH LỢI LÀM VIỆC VỚI TẬP ĐOÀN RHI REFRACTORIES ASIA PACIFIC PTE. LTD

DÀN GIÁO VĨNH LỢI LÀM VIỆC VỚI TẬP ĐOÀN RHI REFRACTORIES ASIA PACIFIC PTE. LTD

 DÀN GIÁO – GIÀN GIÁO Lần thứ 2 ngày 07/12/2012, dàn giáo Vĩnh Lợi làm việc trực tiếp cùng với ông Grarry Vertigan (Project Director) người England thuộc tập đoàn giàn giáo  về quy trình sản xuất và quy cách dàn  giáo khung trước khi đặt hàng. Xem thêm….
KÍCH TĂNG - CHỐNG TĂNG DÀN GIÁO

KÍCH TĂNG – CHỐNG TĂNG DÀN GIÁO

KÍCH TĂNG (CHỐNG TĂNG) DÀN GIÁO — SẴN SÀNG PHỤC VỤ  KHÁCH HÀNG — Mô tả: kích tăng, chống tăng, đế tăng Kích tăng (chống tăng) dàn giáo được nghiên cứu sản xuất bởi dàn giáo Vĩnh Lợi, với công nghệ sản xuất hiện đại áp dụng vào dây chuyển sản xuất kích tăng đã cho ra đời những...